Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Stanowisko Forum Związków Zawodowych wobec propozycji Rządu RPPDF PDF

dodane 03 sierpnia 2020

Stanowisko Forum Związków Zawodowych wobec propozycji Rządu RP dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej projektu budżetu państwa na rok 2021, propozycji średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2021, informacji o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2021.

Czytaj TUTAJ

« wróć do listy tekstów