Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Zielone ?wiat?o dla Kopalni BrzeszczePDF PDF

dodane 12 czerwca 2014

W dniu dzisiejszym tj. 12.06.2014 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej, Dyrektor Kopalni "Brzeszcze" Piotr ?leziak, poinformowa? stron? spo?eczn? o wyniku rozmów z dnia 11.06.2014 r. z Prezesem Kompanii W?glowej S.A. dotycz?cych planu naprawczego dla KWK "Brzeszcze" na lata 2014-2020.

 

Po kilkugodzinnych rozmowach z Prezesem Kompanii W?glowej S.A. Miros?awem Tarasem - Dyrektor Piotr ?leziak uzyska? zgod? na realizacj? w/w planu, co wi??e si? bezpo?rednio z otwarciem pola po?arowego oraz wznowieniem wydobycia w pok?adzie 510. Szczegó?y planu na lata 2014-2020 zostan? przekazane we wtorek, natomiast bie??ce informacje mo?na uzyska? w biurze ZZ "Kadra".

M.Z

« wróć do listy tekstów