Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Spotkanie w sprawie rz?dowego projektu dokumentu Programu dla grnictwa w?gla kamiennegoPDF PDF

dodane 30 czerwca 2014

Wiceprzewodnicz?cy PZZ „KADRA" - Bogus?aw Studencki i Marek Gacka - uczestniczyli w pierwszym spotkaniu w sprawie rz?dowego dokumentu programu dotycz?cego górnictwa w?gla kamiennego. Spotkanie odby?o si? w ?l?skim Urz?dzie Wojewódzkim w dniu 27.06.2014 r.


Stron? rz?dow? na spotkaniu reprezentowali przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki - Pan minister Tomasz Tomczykiewicz oraz Pan prof. Maciej Kaliski z Departamentu Górnictwa MG. W spotkaniu uczestniczy? równie? Pan Henryk Paszcza Dyrektor ARP O/Dz. w Katowicach.


Strona spo?eczna omówi?a informacj? przedstawion? przez stron? rz?dow? w sprawie programu dla górnictwa w?gla kamiennego na lata 2016-2020 z perspektyw? do 2027r. Strona rz?dowa poinformowa?a o ramach nowego programu, który b?dzie jeszcze dyskutowany ze zwi?zkami zawodowymi. Nast?pne spotkanie zespo?u planowane jest na dzie? 11 lipca 2014r.

 

Admin

« wróć do listy tekstów