Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Spotkanie Komitetu Protestacyjno-StrajkowegoPDF PDF

dodane 10 czerwca 2014

9 czerwca br. odby?o si? spotkanie Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Górniczych Central Zwi?zkowych, na którym liderzy zwi?zkowi zdecydowali o nieprzeprowadzaniu planowanej na 16 czerwca manifestacji w Warszawie.

 

Decyzja jest efektem "dobrze rokuj?cych mo?liwo?ci rozwi?zania problemów bran?y i prowadzonych obecnie rozmów strony zwi?zkowej ze stron? rz?dow?". Sztab poinformowa?, ?e termin ewentualnej manifestacji b?dzie teraz uzale?niony od efektów negocjacji.

 

Podj?ta decyzja jest konsekwencj? serii spotka? obydwu stron, do których dochodzi?o w ci?gu ostatniego miesi?ca. 

 

Oficjalne stanowisko Komitetu - tutaj

 

S.B

« wróć do listy tekstów