Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Spotkanie Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A.PDF PDF

dodane 25 maja 2012

W dniu 24 maja 2012 odby?o si? Posiedzenie Zarz?du KW S.A z przedstawicielemi Central Zwi?zkowych.

W trakcie spotkania cz?onkowie Zarz?du odpowiedzieli na pytania zadane przez stron? spo?eczn?. Poruszane by?y wszystkie tematy dotycz?ce zmian organizacyjnych, bezpiecze?stwa, sprzeda?y mieszka?, podatków od wyrobisk, zatrudnienia, po?aru w KWK "Brzeszcze" i ustale? po po?arze ci?gu odstawczego w "Bielszowicach"

Pani Prezes poinformowa?a wszystkich o decyzji podj?tej w dniu 22 maja o wyp?acie w Kompanii W?glowej po raz pierwszy nagrody z zysku.
Kolejne spotkanie dotycz?ce sposobu podzia?u zysku zaplanowano na 30 maja o godz. 9.00

 

S.B

« wróć do listy tekstów