Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Służba wojskowa – okres uprawniający do emerytury górniczejPDF PDF

dodane 26 lipca 2018

W związku z częstymi zapytaniami informujemy, że Sąd Najwyższy w dniu 03.08.2016 r. wydał wyrok sygn. akt I UK 283/15, w którym uznał, że czas odbywania przez ubezpieczonego zasadniczej służby wojskowej zalicza się do okresu uprawniającego do emerytury górniczej o której mowa w art. 50a Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (emerytura ze względu na wiek) o ile bezpośrednio  przed rozpoczęciem służby wojskowej ubezpieczony wykonywał pracę górniczą i w ciągu 30 dni od jej zakończenia podjął pracę u pracodawcy u którego pracował w chwili powołania do wojska na stanowisku, na którym jest wykonywana praca górnicza.

 

Tą linię orzeczniczą potwierdził Sąd Najwyższy również w wyroku z dnia 30 stycznia 2018 r., sygn. akt: IUK 513/16.

 

Pełna treść wyroku - link tutaj


 

 

« wróć do listy tekstów