Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Porozumienie podpisane.PDF PDF

dodane 17 września 2010

 

W dniu 17 wrze?nia 2010 r. w siedzibie Kompanii W?glowej S.A., spotka?y si? strony sporu zbiorowego, celem kontynuowania rozmów z dnia poprzedniego.

Rozmowy zako?czy?y si? podpisaniem "Porozumienia pomi?dzy Zarz?dem Kompanii Weglowej S.A. a Organizacjami Zwi?zków Zawodowych".

Tre?? porozumienia - tutaj

 

 

 

« wróć do listy tekstów