Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Mi?dzynarodowe Targi Grnictwa ...PDF PDF

dodane 01 września 2011

ZZ „KADRA” informuje, ?e w dniu 9 wrze?nia 2011 organizuje wyjazd dla cz?onków naszej organizacji na Mi?dzynarodowe Targi Górnictwa, Przemys?u Energetycznego i Hutniczego Katowice 2011.

 

Wyjazd w ramach w?asnego dnia wolnego.

 

Ch?tnych prosimy o zg?aszanie si? do biura Zwi?zku.

 

Wyjazd autokaru o godz. 8.00 spod biura ZZ „KADRA” przy KWK „Brzeszcze”.

« wróć do listy tekstów