Success: A proper connection to MySQL was made! The my_db database is greatt. Host information: mysql55.zenbox.pl via TCP/IP
Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Porozumienie rz?d - grnicy PODPISANE!

dodane 17 stycznia 2015

Strona rz?dowa i górnicze zwi?zki zawodowe podpisa?y w dniu 17 stycznia 2015 r. porozumienie.   Tre?? porozumienia - tutaj (...)

czytaj całość

Petycja do Prezydenta

dodane 13 stycznia 2015

W dniu wczorajszym pracownice administracji, przeróbki oraz ?ony górników uda?y si? do Warszawy do Prezydenta Komorowskiego z petycj?.   Pe?na tre?? petycji– tutaj (...)

czytaj całość

Komunikat MKPS po rozmowach z delegacj? rz?dow? z dnia 11.01.2015 r.

dodane 11 stycznia 2015

Komunikat Mi?dzyzwi?zkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego po rozmowach z delegacj? rz?dow? z dnia 11 stycznia 2015 r.    W za??czeniu prezentujemy tre?? komunikatu Mi?dzyzwi?zkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego wypracowanego po rozmowach z delegacj? rz?dow? z dnia 11 stycznia 2015 r. Rozmowy prowadzone w Katowicach jednoznacznie (...)

czytaj całość

Pismo do Pani Premier

dodane 09 stycznia 2015

Mi?dzyzwi?zkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy zwróci? si? do Pani Premier Ewy Kopacz z pro?b? o rozpocz?cie rozmów maj?cych na celu wypracowanie porozumienia, które pozwoli zapobiec eskalacji protestów w kopalniach i wybuchowi buntu spo?ecznego w naszym regionie.   MKPS podkre?la, ?e w protestach pod ziemi? i na powierzchni kopal? uczestniczy ju? blisko 1,5 tys. (...)

czytaj całość

Pisma poparcia dla grnikw

dodane 09 stycznia 2015, aktualizacja: 16 stycznia 2015

9 stycznia br. do naszej organizacji wp?yn??o pismo od Zwi?zku Zawodowego Piel?gniarek i Po?o?nych w którym w pe?ni solidaryzuj? si? z górnikami, którzy broni? swoich miejsc pracy. Pe?na tre?? pisma – tutaj   (...)

czytaj całość

Spotkanie Mi?dzyzwi?zkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego

dodane 09 stycznia 2015

W dniu 8 stycznia 2015 r. o godzinie 12:30 Przewodnicz?cy PZZ „KADRA” Dariusz Trzcionka i Wiceprzewodnicz?cy Bogus?aw Studencki wzi?li udzia? w spotkaniu Mi?dzyzwi?zkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Regionu ?l?sko-D?browskiego. Podczas specjalnej konferencji prasowej liderzy Solidarno?ci, OPZZ, Forum Zwi?zków Zawodowych, Sierpnia 80, Kontry i PZZ „KADRA” solidarnie podkre?lali w publicznym o?wiadczeniu, (...)

czytaj całość

Pismo Sztabu Protestacyjno-Strajkowego Grniczych Central Zwi?zkowych

dodane 07 stycznia 2015

7 stycznia 2015r. Sztab Protestacyjno-Strajkowy Górniczych Central Zwi?zkowych wys?a? pismo do Pani Premier Ewy Kopacz. Tre?c pisma - tutaj   (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45