Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Zak?adowy Uk?ad Zbiorowy Pracy

dodane 22 kwietnia 2016

Pracodawca poinformowa? Zwi?zki Zawodowe o rozpocz?ciu prac zwi?zanych z przygotowaniem zasad funkcjonowania nowego uk?adu zbiorowego w dniu 28.04.2016r. odb?dzie si? spotkanie rozpoczynaj?ce prace nad Zak?adowym Uk?adem Zbiorowym Pracy.   Na bie??co b?dziemy ?ledzi? post?py prac ….. (...)

czytaj całość

PAKIET POMOCY MEDYCZNEJ ZZ KADRA

dodane 01 marca 2016

ZWI?ZEK ZAWODOWY „KADRA” DLA SWOICH OBECNYCH JAK I NOWYCH CZ?ONKÓW PRZYGOTOWA? PAKIET POMOCY MEDYCZNEJ W PLACÓWKACH: SZOZ Multimed, ul. Chemików 5, 32-600 O?wi?cim ORAZSzpital pod Bukami, ul. Szara 5, 43-300 Bielsko-Bia?a (...)

czytaj całość

Posiedzenie Zespo?u Problemowego Rady Dialogu Spo?ecznego

dodane 19 lutego 2016

Przewodnicz?cy PZZ „KADRA” Dariusz Trzcionka i Wiceprzewodnicz?cy Bogus?aw Studencki reprezentowali Forum Zwi?zków Zawodowych na posiedzeniu Zespo?u Problemowego Rady Dialogu Spo?ecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy w dniu 16 lutego 2016r. w Warszawie. Wi?cej informacji (czytaj tutaj). (...)

czytaj całość

Deputat W?glowy Wa?ne Zmiany !

dodane 19 lutego 2016

Og?oszenie W zwi?zku z mo?liwo?ci? zakupu w?gla w ramach deputatu w?glowego przez pracowników  Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o. w TAURON Wydobycie (Kopalnia Janina, Sobieski) przedstawiono ofert? handlow?, a mianowicie: Informujemy równie?, ?e ceny w?gla (...)

czytaj całość

Zesp? trjstronny ds. bezpiecze?stwa socjalnego

dodane 10 lutego 2016

W dniu 05.02.2016 r. w Warszawie obradowa? Zespó? trójstronny ds. bezpiecze?stwa socjalnego górników. Ze strony ZZ KADRA uczestniczyli Dariusz Trzcionka, Bogus?aw Studencki, Krzysztof Stefanek, Krzysztof Stanis?awski i Krzysztof Mentlik. Komunikat z obrad (czytaj tutaj). (...)

czytaj całość

Rada Dialogu Spo?ecznego

dodane 09 lutego 2016

W dniu 03.02.2016 r. obradowa?a w Warszawie z udzia?em Przedstawicieli Rz?du RP oraz Przedstawicieli Strony Spo?ecznej Rada Dialogu Spo?ecznego. Naszym przedstawicielem w RDS by? Przewodnicz?cy Bogus?aw Studencki. Pe?na informacja na ten temat (czytaj tutaj).   (...)

czytaj całość

Sytuacja w Kompanii W?glowej

dodane 09 lutego 2016

W dniu 02.02.2016 r. zebra? si? Mi?dzyzak?adowy komitet Protestacyjno Strajkowy. Tematem spotkania by?o omówienie sytuacji w Kompanii W?glowej, realizacja porozumienia z 17.01.2015 r. oraz znalezienie inwestora dla Kopalni Makoszowy.  Ze strony PZZ KADRA uczestniczyli Dariusz Trzcionka, Bogus?aw Studencki, Krzysztof Stefanek oraz Krzysztof Stanis?awski. Wystosowano pismo do Premier Rz?du Beaty Szyd?o ( (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49