Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Zmuszanie do odej?cia na emerytur?

dodane 18 marca 2010

    Zwi?zek Zawodowy „Kadra” Kompanii W?glowej S.A. wyra?a swoje zaniepokojenie wywo?aniem przez Zarz?d Kompanii na spotkaniu w dniu 16 marca tematu emerytów i form? jego przedstawienia. Wynika z niej, ?e to emeryci s? winni ca?emu z?u w Kompanii. To przez nich brakuje ?rodków na regulacje p?acowe w 2010 roku i dlatego trzeba ich zwolni?. Przedstawione na tym spotkaniu wyliczenia oraz stwierdzenie wiceprezesa, (...)

czytaj całość

Komunikat ze spotkania w KW S.A. w dniu 16.03.2010

dodane 18 marca 2010

  We wtorek 16 marca zwi?zkowcy z Kompanii W?glowej rozmawiali z zarz?dem spó?ki. Pocz?tkowo spotkanie zdominowa?a kwestia dotycz?ca przysz?o?ci kopalni Halemba-Wirek. Na spotkanie przyby?a delegacja zwi?zkowa z Halemby-Wirka i domaga?a si?, by Zarz?d powiedzia?, jaka jest przysz?o?? tej kopalni. Po utarczkach s?ownych ustalono, ?e Zarz?d spotka si? w tym temacie ze zwi?zkowcami kopal? Halemba – Wirek i Rydu?towy – (...)

czytaj całość

Walne Zebranie Delegatw

dodane 18 marca 2010

zdjęcie do artykułu

W dniu 05.03.2010 r. w restauracji „S?owia?ska” odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Cz?onków Zwi?zku.               W wyniku wyborów przewodnicz?cym zosta?:Studencki Bogus?aw. Cz?onkami (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48