Success: A proper connection to MySQL was made! The my_db database is greatt. Host information: mysql55.zenbox.pl via TCP/IP
Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Konferencja MRPiPS

dodane 08 grudnia 2016

zdjęcie do artykułu

Konferencja MRPiPS w sprawie ustawy o związkach zawodowych. Wiceprzewodniczący Bogusław Studencki i mecenas Krzysztof Bochnia wzięli udział z ramienia Forum Związków Zawodowych w konferencji uzgodnieniowej zorganizowanej przez MRPiPS w Warszawie w dniu 28 listopada 2016r. (więcej czytaj TUTAJ)   (...)

czytaj całość

Niepokojący stan zatrudnienia elektryków !

dodane 29 listopada 2016

(...)

czytaj całość

PROGRAM DLA GÓRNICTWA

dodane 22 listopada 2016

zdjęcie do artykułu

Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” informuje, że Ministerstwo Energi oraz Komisja Europejska wydały swoje komunikaty prasowe potwierdzające zaakceptowanie w dniu 18 listopada 2016r. pomocy publicznej dla sektora górnictwa węgla kamiennego. (wi?cej czytaj tutaj) (...)

czytaj całość

Przej?cie zak?adu pod struktury TAURON Wydobycie S.A.

dodane 31 października 2016

W dniu 27.10.2016 r. do Kopalni Brzeszcze wp?yn??o zawiadomienie o przej?ciu zak?adu pod struktury TAURON Wydobycie S.A. (wi?cej czytaj tutaj) (...)

czytaj całość

Kursy dla pracowników

dodane 21 października 2016

Kursy dla pracowników (więcej czytaj TUTAJ) (...)

czytaj całość

Uregulowanie stawek zaszeregowania

dodane 14 października 2016

W zwi?zku z wprowadzeniem w dniu 13.08.2016 r.  Rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska w sprawie kwalifikacji górniczych i ratownictwa górniczego Zarz?d Zwi?zku Zawodowego Kadra wyst?pi? do Zarz?du Spó?ki TAURON o uregulowanie stawek zaszeregowania i zakresów czynno?ci (podniesienie stawek dozorcom i nadgórnikom do stanowiska sztygara) zgodnie z obowi?zuj?cym ww. rozporz?dzeniem. (wi?cej czytaj (...)

czytaj całość

Reaktywacja Zak?adowej Orkiestry D?tej

dodane 08 września 2016

Informujemy, ?e Zak?ad Górniczy Brzeszcze chce reaktywowa? dzia?alno?? Górniczej Orkiestry D?tej, która kultywuje wieloletnie tradycje górnicze, stanowi?c wizerunek i presti? kopalni. Orkiestra Górnicza swoim repertuarem u?wietnia ?wi?ta bran?owe np. „Barbórk?" i uroczysto?ci pa?stwowe. Nieod??cznym elementem ciesz?cej si? ogromn? popularno?ci? Karczmy Piwnej, jest w?a?nie orkiestra. To ona towarzyszy nam w wydarzeniach wznios?ych, (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45